Ďalšie akcie budeme aktuálne dopĺňať! Viac informácií u vedúcej 0918 514 638 alebo aktuálne na facebooku KST Kamarát