Vybudovali sme nový náučný chodník K prameňom Bebravy v Čiernej Lehote vďaka týmto sponzorom a spolupracovníkom:

Viac o našom projekte na:

http://stromzivota.sk/blog/2014/11/k-pramenom-bebravy-po-novom-naucnom-chodniku/

 

Ekoaktivity KST Kamarát (PDF formát):


Náučný chodník K prameňom Bebravy
Budovanie nového náučného chodníka v Čiernej Lehote
Záchrana vzácnych oskoruší
Brigáda v PR Chynoriansky luh
Brigády ku Dňu Zeme
Najstaršie stromy v Malých Bieliciach
Po stopách najstarších a najkrajších stromov
Sadenie stromov v Piešťanoch

 

Čínsky múr pre žaby - Riport z mestskej televízie (23.03.2011)